Extreme Sports

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

TTB gaat vertrouwelijk en met zorg om met de door jou verstrekte gegevens.

TTB verstrekt alleen gegevens aan derden met jouw toestemming.

Cookies op website

De website van TTB maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging gegevens

De website van TTB is een ‘veilige’ website (https).
Leden van TTB die uit naam van de vereniging met persoonsgegevens werken hebben hun pc, mail en documenten beveiligd met een wachtwoord.

Foto’s en uitslagen op website van TTB en in de media

Foto’s en uitslagen worden alleen gedeeld met jouw toestemming.

Bewaartermijn

TTB bewaart facturen 7 jaar, dit i.v.m. de wettelijke bewaarplicht.

Gegevens van leden worden bij beëindiging lidmaatschap alleen met jouw toestemming bewaard in een “oud leden bestand”.

Foto’s en uitslagen van wedstrijden en evenementen worden na drie jaar verwijderd van de website.

Voor een uitgebreide privacy verklaring, klik hier.