Veilig sportklimaatSamen ongewenst gedrag voorkomen

Op een prettige manier trainen en wedstrijden doen. Een club waar je je veilig voelt en graag naar toe gaat om samen met vrienden en vriendinnen je hobby uit te oefenen. En na afloop met een fijn gevoel de training verlaten. Dat willen we graag bij Triathlon Team Bodegraven. Op deze pagina lees je alles over een veilig sportklimaat binnen onze vereniging.

Goede trainers, hulpvaardige mensen en de juiste voorzieningen zorgen voor een prettig sportklimaat. Maar er is meer. Bijvoorbeeld hoe we met elkaar omgaan. Als bestuur propageren wij dat dit gebeurt met respect. Waardering voor elkaars kwaliteiten en respect voor minder ontwikkelde talenten. Verder streven wij naar een klimaat waarin iedereen kan en mag zeggen wat hij wil.

De laatste tijd is er – maatschappelijk gezien – veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Vooral waar het ging om seksuele intimidatie (#MeToo), maar het gaat ook over geweld tegen hulpverleners, pesten, homodiscriminatie en andere uitingen. Samen met onze leden en vrijwilligers willen wij voorkomen dat zoiets bij de TTB gebeurt. Niet alleen met woorden, maar ook met concrete acties.

Algemene omgangsregels

De opstelling van algemene omgangsregels is zo’n actie. Die regels gelden voor alle leden, trainers en vrijwilligers.

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Daarom hanteren wij onderstaande regels.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Alle (nieuwe) leden worden actief geïnformeerd over bovenstaand beleid.

Aanstellingsbeleid

Er is stilgestaan bij het aanstellingsbeleid. Om bij te dragen aan een prettig sportklimaat vinden wij het belangrijk om trainers en vrijwilligers echt te selecteren. Dit doen wij door:

 • Het voeren van een (intake) gesprek met (nieuwe) trainers of andere vrijwilligers
 • De verplichting om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen bij sleutelfiguren binnen de vereniging
 • Het opvragen van referenties bij aanstelling van nieuwe externe trainers (die geen lid zijn van de TTB)
Gedragscode

De vaststelling van een Gedragscode is ook belangrijk. Wij hebben als club voor al onze trainers en vrijwilligers een gedragscode. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leden én vrijwilligers
 • De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer je bij de TTB een functie bekleedt, als vrijwillig trainer of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is om een vervelende situatie bespreekbaar te maken. Mocht dat onverhoopt wel zo zijn, dan kun je contact zoeken met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een nieuwe functie binnen de club. Die vertrouwenscontactpersoon is Annemiek van der Meer. Zij presenteert zich hieronder graag zelf aan jullie. Ook zie je daar haar contactgegevens. Daarnaast is er nog het Centrum Veilige Sport Nederland. Daar kan je ook terecht met vragen, twijfels of meldingen.

Meer weten? Bekijk de gedragscode en het meldprotocol.

Veilig sportklimaat

Samen ongewenst gedrag voorkomen

Op een prettige manier trainen en wedstrijden doen. Een club waar je je veilig voelt en graag naar toe gaat om samen met vrienden en vriendinnen je hobby uit te oefenen. En na afloop met een fijn gevoel de training verlaten. Dat willen we graag bij Triathlon Team Bodegraven. Op deze pagina lees je alles over een veilig sportklimaat binnen onze vereniging.

Goede trainers, hulpvaardige mensen en de juiste voorzieningen zorgen voor een prettig sportklimaat. Maar er is meer. Bijvoorbeeld hoe we met elkaar omgaan. Als bestuur propageren wij dat dit gebeurt met respect. Waardering voor elkaars kwaliteiten en respect voor minder ontwikkelde talenten. Verder streven wij naar een klimaat waarin iedereen kan en mag zeggen wat hij wil.

De laatste tijd is er – maatschappelijk gezien – veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Vooral waar het ging om seksuele intimidatie (#MeToo), maar het gaat ook over geweld tegen hulpverleners, pesten, homodiscriminatie en andere uitingen. Samen met onze leden en vrijwilligers willen wij voorkomen dat zoiets bij de TTB gebeurt. Niet alleen met woorden, maar ook met concrete acties.

Algemene omgangsregels

De opstelling van algemene omgangsregels is zo’n actie. Die regels gelden voor alle leden, trainers en vrijwilligers.

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Daarom hanteren wij onderstaande regels.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Alle (nieuwe) leden worden actief geïnformeerd over bovenstaand beleid.

Aanstellingsbeleid

Er is stilgestaan bij het aanstellingsbeleid. Om bij te dragen aan een prettig sportklimaat vinden wij het belangrijk om trainers en vrijwilligers echt te selecteren. Dit doen wij door:

 • Het voeren van een (intake) gesprek met (nieuwe) trainers of andere vrijwilligers
 • De verplichting om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen bij sleutelfiguren binnen de vereniging
 • Het opvragen van referenties bij aanstelling van nieuwe externe trainers (die geen lid zijn van de TTB)
Gedragscode

De vaststelling van een Gedragscode is ook belangrijk. Wij hebben als club voor al onze trainers en vrijwilligers een gedragscode. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leden én vrijwilligers
 • De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer je bij de TTB een functie bekleedt, als vrijwillig trainer of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is om een vervelende situatie bespreekbaar te maken. Mocht dat onverhoopt wel zo zijn, dan kun je contact zoeken met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een nieuwe functie binnen de club. Die vertrouwenscontactpersoon is Annemiek van der Meer. Zij presenteert zich hieronder graag zelf aan jullie. Ook zie je daar haar contactgegevens. Daarnaast is er nog het Centrum Veilige Sport Nederland. Daar kan je ook terecht met vragen, twijfels of meldingen.

Meer weten? Bekijk de gedragscode en het meldprotocol.

Annemiek van der Meer

“Toen ik gevraagd werd om vertrouwenscontactpersoon bij de TTB te worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik vind een veilige sportomgeving belangrijk. Als ik daarbij kan helpen, doe ik dat graag. Ik ben al lang betrokken bij de TTB. Ben jaren terug bestuurslid geweest, zat in de redactie van de Tri-Spoke en ben altijd van de partij als vrijwilliger bij evenementen. Sportief vind je me bij de TTB vooral bij de zwemtrainingen. Ook kom ik elke week in de sportschool voor een spinningles, maar dat is dan weer buiten de TTB om.

De rol van vertrouwenscontactpersoon binnen de TTB is nieuw. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld discriminatie, of pesten. Dus als er een situatie is bij de TTB waar je in vertrouwelijkheid met me over wil spreken, kan je contact met me opnemen. Ook ouders van jeugdleden of andere betrokkenen kunnen bij me terecht. Ik luister naar je melding of je vraag. En ik denk met je mee over eventuele vervolgstappen. Ik ben hierin onafhankelijk en kan je helpen om problemen bespreekbaar te maken.

Je kunt me rechtstreeks aanspreken of bereiken via vcp@ttb-bodegraven.nl.